053-4316765 info@uwbudget.nl
8 mei 2018 / door Maureen / PGB, SVB, Uw Budget, Wetgeving / 0 Reacties

Enschede, 4 mei 2018 

P E R S B E R I C H T 

 

Betreft: reactie op plan D66, Per Saldo en Zilverenkruis om PGB-bemiddelingsbureaus te verbieden. 

 

Geachte Lezer, 

 

Op 16 april 2018 lanceerden D66, belangenorganisatie Per Saldo en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een plan om PGB-bemiddelingsbureaus binnen twee jaar te laten verdwijnen. Dit om de voortdurende fraude en verrijking met PGB’s een halt toe te roepen. Als PGB-bemiddelingsbureau juichen wij bestrijding van fraude en misbruik natuurlijk van harte toe. Maar het verbieden van een organisatie als de onze vinden wij een erg slecht idee. Ten eerste omdat daar veel mensen met een PGB de dupe van zullen worden. En ten tweede omdat PGB-bemiddeling niet persé frauduleus hoeft te zijn: Uw Budget werkt eerlijk, transparant en vooral: onafhankelijk! 

Wij vragen ons daarom ook af waarom de aanpak van misbruik ten koste moet gaan van organisaties als de onze, die wel werken volgens de regels zoals het PGB bedoeld is. Vóór de klant en tegen normale tarieven. 

 

Introductie Uw Budget
PGB-service Uw Budget is in 2004 opgericht door Rob Hansen, die door een ernstige lichamelijke handicap volledig rolstoelafhankelijk is en zijn 24-uurs zorg regelt met een Persoons Gebonden Budget. Hij is PGB’er van het 1e uur. Dat verkrijgen van een PGB ging destijds niet zonder slag of stoot, maar toen het PGB eenmaal was toegewezen realiseerde hij zich dat er veel meer mensen tegen dezelfde problemen zouden gaan aanlopen. Dat was de reden om PGB-service Uw Budget op te richten, een bureau dat ondersteuning zou gaan bieden aan mensen die hulp nodig hebben bij de administratie van het PGB en de eventuele aanvraag er van.

Inmiddels is Uw Budget uitgegroeid tot een PGB-bemiddelingsbureau voor 90 cliënten en werken er op ons kantoor meerdere mensen met een lichamelijke beperking, die op deze manier volwaardig aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Voor een verdere toelichting op de geschiedenis, de ontwikkeling en werkwijze van Uw Budget verwijzen wij u naar de bijlage.

 

PGB en fraude.
Dat er veel misstanden zijn rondom de uitvoering van PGB’s is natuurlijk bekend. Het is erg jammer dat een mooi instrument als PGB niet kan functioneren zoals het is bedoeld: mensen met een beperking kunnen zelf bepalen hoe en met wie ze hun zorg samenstellen. Maar helaas zijn de regels zo ingewikkeld dat mensen die voor een eerste keer met het PGB-fenomeen worden geconfronteerd maar al te graag ingaan op ‘bemiddelaars’ die dat wel voor hen gaan regelen. Zonder zich te realiseren dat ze daarvoor wel erg veel ‘bemiddelingskosten’ betalen of dat de ‘bemiddelaar’ tevens de zorgverlener is. Die dus z’n eigen declaraties indient en goedkeurt… 

Echter: je kunt niet zonder bemiddelaars, experts die de materie door en door kennen, omdat de procedures nu eenmaal erg complex zijn. Maar dan ook experts die echt het beste met de cliënt voor hebben. Het is te simpel om te stellen dat de cliënt of zijn/haar gewaarborgde hulp de PGB-aanvraag en -administratie zelf moet gaan doen. Voor de duidelijkheid: iedere PGB-budgethouder heeft nu al (verplicht) een gewaarborgde hulp en onze inschatting is dat hooguit 10% daarvan de aanvraag en administratie volledig zonder hulp kan. 

Kortom: verbieden van PGB-bemiddeling heeft geen zin. Daardoor zullen heel veel budgethouders en hun familie/mantelzorgers in de problemen gaan komen. 

 

Hoe dan fraude bestrijden?
Wij zijn er van overtuigd dat PGB-bemiddeling niet persé hand in hand gaat met PGB-fraude. Integendeel! Wij denken dat de oplossing zit in de volgende punten: 

1. Loskoppeling PGB-bemiddeling en zorgverlening. Het moet onmogelijk worden gemaakt dat een zorgverlenende instantie ook verantwoordelijk is voor de PGB-aanvraag en -administratie van de cliënt waar zorg aan verleend wordt. Er is dan niemand die controleert hoe groot het budget nog is en of de gedeclareerde zorg wel aan de betreffende cliënt is verleend. Dit hoort al zo te zijn maar wordt blijkbaar niet goed genoeg gecontroleerd. 

2. Vastgestelde of begrensde tarieven voor iedere noodzakelijk stap in het PGB-proces. 

3. Kwaliteitskeurmerk voor PGB-bemiddeling. Niet vanuit de branche zelf, maar vanuit de overheid (NZa). 

 

Wij trekken nu aan de bel omdat de aangekondigde plannen -hoe goed ook bedoeld- enorm negatieve effecten gaan hebben voor (toekomstige) budgethouders. Mensen zullen te weinig, of juist teveel budget ontvangen. Betalingen de op zich laten wachten of überhaupt niet worden gedaan. Wij vrezen kortom een grote puinhoop bij de mensen voor wie het PGB bedoeld is. 

 

Daarom willen wij graag naar buiten treden om te laten zien dat PGB-bemiddeling ook op een betrouwbare, betaalbare en onafhankelijke wijze kan plaatsvinden! Wij hopen met het uitbrengen van deze verklaring gelijkgestemden achter ons te krijgen om op die manier een ander geluid te laten horen! 

 

– Toelichting persbericht

 Brief t.a.v. Minister van Volksgezondheid, Dhr. H. de Jonge